Polityka prywatności - Owoce na okrągło

Szanowny internauto, w celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przedstawiamy poniżej dokument zwany Polityką Prywatności, który określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1.Administrator Danych Osobowych

Firma G&C POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ryżowej 49 w Warszawie.  KRS: 0000721909, REGON: 369700941, NIP: 5223116995.

2.Inspektor Ochrony Danych

Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych można kontaktować się pod następującym adresem email: kontakt@owocenaokraglo.pl

3.Podstawy Prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

5.Odbiorcy danych

W procesie realizacji celu przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty przetwarzające, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Twoich danych przez Administratora Danych, przysługuje Ci:

• prawo dostępu do treści danych, zgodnie z art. 15 RODO – prawo otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli są przetwarzane, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do nich, uzyskania ich kopii oraz do uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o przysługujących Ci prawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o możliwości wniesienia skargi do organu nadzoru, o źródle pozyskania danych osobowych, jeżeli nie zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie oraz o profilowaniu i zautomatyzowanym przetwarzaniu decyzji;
• prawo do sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO – jeżeli uzyskasz informację o tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, masz prawo żądać ich niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia;
• prawo do usunięcia danych, zgodnie z art. 17 RODO, przy czym jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia odniesie taki sam skutek jak cofnięcie zgody;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO – możesz zażądać zaprzestania ich przetwarzania za wyjątkiem ich przechowywania, w sytuacjach, gdy:
• kwestionujesz prawidłowość danych osobowych- na okres, w którym Administrator Danych będzie weryfikował ich prawidłowość;
• kwestionujesz zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych;
• Administrator Danych nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Ci do ustalenia, dochodzenia lub obrony jego roszczeń;
• Wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu podjęcia decyzji przez Administratora Danych co do zasadności sprzeciwu;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO;
• prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO – otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi Danych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, lub zażądać przesłania tych danych innemu, wskazanemu przez Ciebie administratorowi.

7.Możliwość wycofania zgody

W przypadkach, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W sytuacjach, w których Twoje dane były przetwarzane na podstawie zgody, wycofanie zgody uniemożliwia dalsze korzystania z usług oferowanych przez Serwis.

8.Przetwarzanie danych poza terytorium UE

Administrator Danych oświadcza, że nie będzie przekazywał powierzonych danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej, chyba że z wyprzedzeniem uzyska pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą oraz zapewni dopełnienie wszystkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie transferu danych osobowych do państw trzecich.
9.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10.Pliki cookies

„Cookies” to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być przechowywane na Twoim urządzeniu podczas wizyt w serwisach internetowych. Pozwalają one m.in. na zidentyfikowanie Twojej przeglądarki podczas kolejnych wizyt w rozmaitych serwisach.

Serwis owocenaokragło.pl korzysta z kilku rodzajów plików „cookies”.

• „Cookies” niezbędne dla poprawnego działania witryny. Niektóre pliki „cookies” są niezbędne do tego, by zapewnić Ci możliwość pełnego wykorzystania witryny oraz oferowanych w niej funkcji.
• „Cookies” weryfikujące odwiedziny pliki „cookies” które zapamiętują Twoje wizyty w naszej witrynie, podstrony, które szczególnie Cię zainteresowały oraz linki, w które kliknąłeś. Umożliwiają one personalizowanie określonych treści i dostosowywanie ich do indywidualnych preferencji użytkowników.

Jeżeli nie chcesz, by pliki „cookies” były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawiania swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim witrynom na ich przechowywanie bądź by za każdym razem powiadamiała Cię, gdy witryna chce przechować na Twoim urządzeniu taki plik.

Możesz także w każdej chwili usunąć te pliki „cookies”, które już zostały zapisane na Twoim urządzeniu. Ze względu na różnorodność dostępnych na rynku przeglądarek pozwalających na zapoznawanie się witryną, zarządzanie plikami „cookies” może się w nich różnić. Dlatego w celu zablokowania przyjmowania plików „cookies”, zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Ciebie przeglądarki. Odnajdziesz je w menu w zakładce „Opcje” lub „Ustawienia”. Możesz też skorzystać z funkcji „Pomoc” w przeglądarce.


Adres

ul. Ryżowa 49
02-495 Warszawa

Telefon:

+48 502 111 501 | +48 575 800 075

Rzetelna Firma

Szanowny internauto, chcemy poinformować Cię o wszystkich przepisach wchodzących w życie 25 maja 2018 roku wynikających z RODO w taki sposób, żebyś w pełni świadomie i komfortowo mógł korzystać z naszego portalu. Używamy też plików cookie, aby umożliwić działanie podstawowych usług w ramach naszej witryny internetowej i aby zbierać dane dotyczące sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z tej witryny, naszych produktów i usług. Klikając przycisk Akceptuj zgadzasz się na to, abyśmy korzystali z tych narzędzi na potrzeby reklamowania, analizowania i pomocy technicznej Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close